Dział Produkcji
Chemicznej >>
Dział Produkcji Agro >>


Ochrona Danych Osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Zakładów Chemicznych „ORGANIKA-AZOT” SA prowadzony jest przez  Administratora Bezpieczeństwa Informacji  w wersji elektronicznej i  udostępniany w formie wydruku  w  siedzibie Spółki:  Jaworzno, ul.Chopina 94.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, których Administratorem Danych są Zakłady Chemiczne „Organika-AZOT” SA należy kierować  do Administratora Bezpieczeństwa Informacji na adres: ochronadanychosobowych@azot.pl