Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Usługi formulacji i konfekcji

Organika-Azot posiada wieloletnie doświadczenie i duże możliwości w zakresie produkcji, formulacji i konfekcji produktów zawiesinowych i płynnych. Wieloletnia produkcja pestycydów (fungicydów, herbicydów i insektycydów) w formach 

Organika-Azot posiada wieloletnie doświadczenie i duże możliwości w zakresie produkcji, formulacji i konfekcji produktWP, WG, SC, EC i EW dała Organice-Azot możliwość zdobycia dużego doświadczenia. Dysponuje zatem możliwością oprócz produkcji własnych preparatów, możliwością świadczenia usług w ramach: syntez chemicznych, formulacji i konfekcji preparatów na instalacjach produkcyjnych w formach: WP (proszków ulegających dyspersji, do sporządzania i stosowania zawiesin wodnych), EC (płynnych jednorodnych form użytkowych do stosowania jako emulsje), EW (płynnych niejednorodnych form użytkowych utworzonych z sbc, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym i zawieszonych w wodzie), SC (stężonych zawiesin cząstek w cieczy, przeznaczonych do rozcieńczania wodą).Swoim kontrahentom zapewnia profesjonalną obsługę, gwarancję najwyżej jakości wykonania usługi z zachowaniem standardów jakości, względów bezpieczeństwa i prawa oraz elastyczność warunkw bezpieczeństwa i prawa oraz elastyczność warunków kontraktu dostosowaną do wymagań klienta.