Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Relacje inwestorskie

Zakładka Relacje Inwestorskie powstała z myślą o akcjonariuszach, inwe­storach oraz wszystkich zainteresowanych firmą Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA. W zakładce znajdziecie Państwo ogłoszenia spółki, informacje dotyczące zaplanowanych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania, do­kumenty firmy itp.

Dokumenty:

 

Informacje

ROK 2020

  • Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” SA -11.08.2020r. (kliknij TUTAJ aby pobrać).   

 

  • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji  wydanych    przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce, (kliknij TUTAJ aby pobrać)

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacje o wezwaniu udostępnione są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

I   wezwanie, MSiG nr 189 (6079) z 29 września 2020, poz. 49822

II  wezwanie, MSiG nr 202 (6092) z 15 października 2020 poz. 54836

III wezwanie, MSiG nr 216 (6106) z 04 listopada 2020 poz. 60352

IV  wezwanie, MSiG nr 229 (6119) z 24 listopada 2020 poz. 65427

V   wezwanie, MSiG nr 242 (6119) z 11 grudnia 2020 poz. 70910

 

Zarząd Spółki informuje, iż odcinki zbiorowe akcji obejmujące wszystkie wyemitowane akcje są zdeponowane w Spółce. Wymagane jest wypełnienie i przekazanie do Spółki przez każdego akcjonariusza kwestionariusza zgłoszenia akcjonariusza. Spółka wyda akcjonariuszom pisemne pokwitowania zgodnie z art. 16 ust. 3 powyższej ustawy.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE AKCJI:
Beata Słanek
tel.: 533 88 22 79
e-mail: beata_slanek@azot.pl