Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Historia

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA w Jaworznie to jedna z najstarszych firm chemicznych w Polsce. Za datę jej powstania uważa się rok 1917, a jednym z założycieli był prof. Ignacy Mościcki. Obecny kształt Spółka osiągnęła w wyniku ponad 90-letniego rozwoju, a historia firmy notuje wiele zmian i transformacji.

Kalendarium

1917 r.

Fabryka zostaje uruchomiona głównie do produkcji kwasu azotowego oraz do wytwarzanej na jego bazie saletry sodowej

1928 r.

W Jaworznie rusza produkcja środków ochrony roślin

Po 1945 r.

Spółka Akcyjna „Azot” w Krakowie zostaje przejęta na własność Państwa i z powodzeniem kontynuuje, doskonali i rozszerza produkcję środków ochrony roślin

Lata 70 – te

Intensywny rozwój produkcji niesie za sobą zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wzrastająca świadomość ekologiczna powoduje konieczność likwidacji najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych dla środowiska produkcji.

Lata 80 – te

W Jaworznie realizuje się zadania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Budowane są bezpieczne składowiska odpadów i oczyszczalnia ścieków.

1991 r.

W celu dostosowania przedsiębiorstwa do działania w nowych warunkach rynkowych zakład opracowuje pierwszy program restrukturyzacyjny. Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” zgłaszają wolę uczestnictwa w Programie Powszechnej Prywatyzacji.

1994 -95 r.

Firma mająca status przedsiębiorstwa państwowego zostaje przekształcona w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Udziały Spółki zostają wniesione przez Skarb Państwa do NFI. Wiodącym funduszem jest NFI Foksal.

2002 r.

Kontrolny pakiet akcji zostaje wykupiony przez Spółkę Pracowniczą AZOT Sp. z o.o.

2003 r.

Cały pakiet akcji Zakładów Chemicznych Organika-Azot SA znajduje się w rękach pracowników, którzy od tej pory są wyłącznym właścicielem firmy.