Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Opis działalności

Ze względu na zmiany organizacyjne w 2014 roku, po sprzedaży działu środków ochrony roślin do Synthos Agro w działalności firmy została wprowadzona nowa struktura firmy:

 

Zakres działalności Działu Produkcji Chemicznej obejmuje:

 

 • wszelkie działania związane z procesem produkcji środków ochrony roślin i produktów biobójczych dla wyłącznego odbiorcy Synthos Agro Sp. z o.o.
 • całość zagadnień logistycznych związanych z usługową produkcją śor i biocydów – magazyny surowców i opakowań, magazyn wyrobów gotowych
 • usługową obsługę wysyłek śor i biocydów do klientów Synthos Agro Sp z o.o.

 

Zakres działalności Działu Produkcji Agro obejmuje:

 

 • wszelkie działania związane z przetwórstwem nasion oleistych, głównie rzepaku i lnu w ramach nowoczesnego procesu tłoczenia i ekstrakcji obejmującego również produkcję śruty paszowej
 • usługowe przetwórstwo olejów w ramach procesu produkcyjnego uszlachetniania
 • skup zbóż i rzepaku w ramach własnej sieci elewatorów
 • sprzedaż rzepaku i zbóż oraz produktów towarzyszących w tym materiału siewnego i śruty/makucha
 • kompleksową obsługę logistyczną składowania rzepaku, zbóż i materiałów paszowych oraz związane z tym usługi czyszczenia i suszenia ziarna
 • kompletne badania jakościowe kluczowych parametrów tłuszczów roślinnych, zbóż, rzepaku czy materiałów paszowych w każdej z naszych lokalizacji
 • obsługę logistyczną biomasy – składowanie, przeładunki, pakowanie

 

Zakres działalności Działu Zarządzania  obejmuje:

 

 • dzierżawę placów, hal i magazynów w oddziałach poza Jaworznem