Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Produkty

 

Głównymi odbiorcami naszego oleju rzepakowego są rafinerie wykorzystujące go na cele biopaliwowe. Spółka nie rafinuje oleju i nie pakuje go na cele spożywcze.

Na bieżąco oferujemy również zboża i oleiste:

- pszenicę paszową i konsumpcyjną 

 - kukurydzę

- jęczmień

- rzepak

 

ORGANIKA-AZOT uzyskała pełną certyfikację HACCP i produkuje  śrutę rzepakową na cele paszowe, oraz zajmuje się przechowalnictwem innych materiałów paszowych, tj. DDGSu lub zbóż.

Jest ona produktem powstałym po ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi tłuszczu z makucha rzepakowego powstałego w I etapie tłoczenia.

W żywieniu zwierząt hodowlanych śruta rzepakowa jest powszechnie stosowana jako wartościowa pasza białkowa.