Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
Dział Dystrybucji chłodziw


Dział Produkcji Chemicznej

W sierpniu 2014 roku Organika-Azot SA sprzedała firmie Synthos Agro Sp. z o.o. pakkiet aktywów obejmujący prawa do wszystkich produktów z branży środków ochrony roślin i biocydów oferowanych do tej pory przez Organikę-Azot SA. Więcej na temat aktualnej oferty Synthos Agro Sp. z o.o. odnaleźć można na stronie www.synthosagro.com.

Przez najbliższe 3 lata Organika-Azot SA pozostaje nadal wytwórcą produktów z branży środków ochrony roślin i biocydów na wyłączność firmy Synthos Agro.

Jednocześnie Organika-Azot SA w ramach posiadanych linii oferuje wszelkie usługi produkcji i formulacji dla innych branż chemicznych.

Organika-Azot posiada wieloletnie doświadczenie i duże możliwości w zakresie produkcji, formulacji i konfekcji produktów zawiesinowych i płynnych. Wieloletnia produkcja pestycydów (fungicydów, herbicydów i insektycydów) w formach WP, WG, SC, EC i EW dała Organice-Azot możliwość zdobycia dużego doświadczenia.

Dysponuje zatem możliwością oprócz produkcji własnych preparatów, możliwością świadczenia usług w ramach: syntez chemicznych, formulacji i konfekcji preparatów na instalacjach produkcyjnych w formach: WP (proszków ulegających dyspersji, do sporządzania i stosowania zawiesin wodnych), EC (płynnych jednorodnych form użytkowych do stosowania jako emulsje), EW (płynnych niejednorodnych form użytkowych utworzonych z sbc, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym i zawieszonych w wodzie), SC (stężonych zawiesin cząstek w cieczy, przeznaczonych do rozcieńczania wodą).

Swoim kontrahentom zapewnia profesjonalną obsługę, gwarancję najwyżej jakości wykonania usługi z zachowaniem standardów jakości, względów bezpieczeństwa i prawa oraz elastyczność warunków kontraktu dostosowaną do wymagań klienta.