Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
*}


Kontakt

 

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

Ul. Chopina 94

43-600 Jaworzno

 

NIP 632-00-00-275
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000143044

Kapitał zakładowy 2 204 588,75 zł

Kapitał wpłacony 2 204 588,75 zł

Kontakt:

telefon: 32 616 44 42

e-mail: sekretariat@azot.pl

 

Dział Kadr:

telefon: 507 117 061