Dział Produkcji
Chemicznej
Dział Produkcji Agro
Dział Dystrybucji chłodziw


Kontakt

 

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

Ul. Chopina 94

43-600 Jaworzno

 

NIP 632-00-00-275
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000143044

Kapitał zakładowy 2 204 588,75 zł

Kapitał wpłacony 2 204 588,75 zł

Telefon centrali:

telefon: 32 616 44 42

 


Ewa Byrczek - Prezes Zarządu

Sekretariat:

telefon:  32 61 43 102

e-mail: sekretariat@azot.pl

 

Grzegorz Byrczek 

Pełnomocnik Zarządu  ds. Technicznych

e-mail: grzegorz_byrczek@azot.pl

telefon: 660 782 559

 


Pion Produkcyjno-Handlowy


 

Paweł Byrczek - Pełnomocnik Zarządu

telefon: 32 616 44 42  

 


Dział Handlowy i Logistyki


 

Mariusz Kordys - Kierownik Działu
e-mail: mariusz_kordys@azot.pl

telefon: 32 61 43 167
            507 117 050

Tomasz Płoszaj - Handlowiec
e-mail: tomasz_ploszaj@azot.pl

telefon: 32 61 43 128
            693 442 444

Anna Langer - faktury i rozliczenia
e-mail: anna_langer@azot.pl

 


Dział Produkcji ChemicznejKrystyna Lipiec – Kierownik Produkcji
e-mail: krystyna_lipiec@azot.pl

 


Dział Produkcji Agro


 

Elewator Jaworzno

Łukasz Falkowski – Kierownik Produkcji
e-mail:lukasz_falkowski@azot.pl

 Pion Finansowo-AdministracyjnyTeresa Knapczyk
- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych

telefon: 32 61 43 102

 


Dział FinansowyDorota Wontor - Główny Księgowy / Kierownik Działu
e-mail: dorota_wontor@azot.pl

telefon: 32 61 43 121

 


 Dział Obsługi NieruchomościRyszard Włodarczyk – Kierownik Działu
e-mail: ryszard_wlodarczyk@azot.pl

telefon: 697 859 991